Γενική Συνέλευση

Εκθέσεις αξιολόγησης των υποψηφίων «Ηλεκτρονική με Έμφαση στον Ψηφιακό Σχεδιασμό»
Ημερήσια Διάταξη Γ.Σ. 70/ 20-5-2014, ΩΡΑ 10:00
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Γ.Σ. 69/ 30-4 & 2-5-2014, ΩΡΑ 10:00
Η.Δ. Γ.Σ. 68/15-4-2014
"Μητρώα του Ιδρύματος" (Θέση: "Ηλεκτρονική με Έμφαση στο Ψηφιακό Σχεδιασμό")
Πρόσκληση για Γ.Σ. 1-4-2014
Δοκιμαστικό μάθημα στο ΤΜΗΥ&Π «Ηλεκτρονική με Έμφαση στον Ψηφιακό Σχεδιασμό»
Αποφάσεις Πρώτης Συνεδρίασης Επταμελούς Επιτροπής Εξέλιξης «Ηλεκτρονική με Έμφαση στο Ψηφιακό Σχεδιασμό»
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΣ & ΓΣΕΣ 4-3-2014
Πρόσκληση πρώτης συνεδρίασης Επταμελούς Επιτροπής Εξέλιξης «Ηλεκτρονική με Έμφαση στο Ψηφιακό Σχεδιασμό»
Γενική Συνέλευση με Ειδική Σύνθεση του ΤΜΗΥ&Π 66/4-3-2014, ΩΡΑ 10:00
Η.Δ. Γ.Σ. & Γ.Σ.Ε.Σ. 65/25-2-2014
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ – CV ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΣΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ «Ηλεκτρονική με Έμφαση στο Ψηφιακό Σχεδιασμό»
Καταστάσεις επιλογής Μελών Επταμελούς Επιτροπής
ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ»
Συγκρότηση Επταμελούς Επιτροπής Εξέλιξης «Ηλεκτρονική με Έμφαση στο Ψηφιακό Σχεδιασμό»
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Γ.Σ. 64/28-1-2014 ΩΡΑ 10:00

Σελίδες

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.