Ημερήσια Διάταξη Συνέλευσης 146/29-1-2019

Διεξαγωγή υπ’ αριθμ.: 146 Συνέλευσης του Τμήματος που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29-01-2019 και ώρα 10.30 το πρωί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος, ισόγειο κτηρίου με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Ανακοινώσεις-Αιτήσεις-Τρέχοντα
  2. Άδειες μελών ΔΕΠ
  3. Οικονομικά
  4. Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 (ΠΔ407/80).
  5. Επικαιροποίηση του μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Μηχανικών, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΠΕΛΛΑ

Δεύτερος και Τρίτος κύκλος σπουδών

  1. Ανακοινώσεις-Αιτήσεις-Τρέχοντα
  2. Φοιτητικά θέματα

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.