ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 89, ΔΕΥΤΕΡΑ 21/12 ή ΤΡΙΤΗ 22/12/2015, ΩΡΑ 11:30

Προς:  τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματός μας Πάτρα  16/12/2015, Αριθμ. Πρωτ.:  2129      

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

               Σας προσκαλούμε να παραστείτε στην υπ’ αριθμ. 89 έκτακτη συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, που θα γίνει στις 21-12-2015, ημέρα   Δευτέρα και ώρα 11:30 στην αίθουσα σεμιναρίων, στο ισόγειο του Β΄ Κτηρίου, με τα ακόλουθα θέματα που περιλαμβάνονται στην Ημερήσια Διάταξη. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί, εξ’ αναβολής, την Τρίτη 22-12-2015 και ώρα 11:30 στην ίδια αίθουσα.

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.  Αιτήσεις – Ανακοινώσεις – Ενημέρωση – Τρέχοντα - Φοιτητικά – ΔΟΑΤΑΠ – ERASMUS 

2.  Οικονομικά

3.  Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

4.  Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

5.  Συγκρότηση Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του Τομέα Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής, με γνωστικό αντικείμενο ‘Εφαρμοσμένα Μαθηματικά με έμφαση στις Διαφορικές Εξισώσεις και τη Μηχανική’

6.  Επί πειθαρχικού παραπτώματος φοιτητή του Τμήματος

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

1. Αιτήσεις-Ανακοινώσεις-Τρέχοντα

2. Ανακήρυξη Διπλωματούχων Μ.Δ.Ε.

3. Αναγόρευση Διδακτόρων

4. Θέματα Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Με τιμή

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ

Καθηγητής

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.