ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 91, ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 ή ΠΕΜΠΤΗ 28/1/2016, ΩΡΑ 12:00

Προς:  τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματός μας

Πάτρα  22/1/2016, Αριθμ. Πρωτ.: 108/ 1660       

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραστείτε στην υπ’ αριθμ. 91 έκτακτη συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, που θα γίνει στις 27-1-2016, ημέρα   Τετάρτη και ώρα 12:00 στην αίθουσα σεμιναρίων, στο ισόγειο του Β΄ Κτηρίου, με τα ακόλουθα θέματα που περιλαμβάνονται στην Ημερήσια Διάταξη. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί, εξ’ αναβολής, την Πέμπτη 28-1-2016 και ώρα 12:00 στην ίδια αίθουσα.

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.  Αιτήσεις – Ανακοινώσεις – Ενημέρωση – Τρέχοντα - Φοιτητικά – ΔΟΑΤΑΠ – ERASMUS 

2.  Οικονομικά

3.  Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

4.  Ορισμός Επιστημονικού Υπευθύνου για το έργο «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών» του Τμήματος

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

1. Αιτήσεις-Ανακοινώσεις-Τρέχοντα

2. Ανακήρυξη Διπλωματούχων Μ.Δ.Ε.

3. Αναγόρευση Διδακτόρων

4. Θέματα Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Με τιμή, Ο Πρόεδρος του Τμήματος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ, Καθηγητής

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.