ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 94, ΤΡΙΤΗ 29/3/2016, ΩΡΑ 09:30

Προς:  τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματός μας

Αρ. Πρωτ. 491/6938/23-3-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

           Σας προσκαλούμε να παραστείτε στην υπ’ αριθμ. 94 έκτακτη συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, που θα γίνει στις 29-3-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 στην αίθουσα σεμιναρίων, στο ισόγειο του Β΄ Κτηρίου, με τα ακόλουθα θέματα που περιλαμβάνονται στην Ημερήσια Διάταξη.

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.  Αιτήσεις – Ανακοινώσεις – Ενημέρωση – Τρέχοντα - Φοιτητικά – ΔΟΑΤΑΠ – ERASMUS 

2.  Οικονομικά

3.  Πρόγραμμα Σπουδών

4. Συγκρότηση Επταμελούς Επιτροπής επιλογής  για την μετακίνηση από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, στο ΤΜΗ/Υ&Π μέλους ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκ. Καθηγητή, του κ. Αθανασίου Ανδρικόπουλου, με γνωστικό αντικείμενο: «Οικονομική Θεωρία και Ποσοτικές Μέθοδοι» (κλειστή διαδικασία).

5. Συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών.  

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

1. Αιτήσεις-Ανακοινώσεις-Τρέχοντα

2. Ανακήρυξη Διπλωματούχων Μ.Δ.Ε.

3. Αναγόρευση Διδακτόρων

4. Θέματα Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Με τιμή

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ

Καθηγητής

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.