ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 98, ΤΡΙΤΗ 14/6/2016, ΩΡΑ 09:30

Προς:  τα μέλη της Συνέλευσης του ΤΜΗΥ&Π

Πάτρα  9/6/2016, Αριθμ. Πρωτ.: 1046/14751      

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

               Σας προσκαλούμε να παραστείτε στην υπ’ αριθμ. 98 έκτακτη συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, που θα γίνει στις 14-6-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα  09:30 στην αίθουσα σεμιναρίων, στο ισόγειο του Β΄ Κτηρίου, με τα ακόλουθα θέματα που περιλαμβάνονται στην Ημερήσια Διάταξη.

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.  Αιτήσεις – Ανακοινώσεις – Ενημέρωση – Τρέχοντα - Φοιτητικά – ΔΟΑΤΑΠ – ERASMUS

2.  Οικονομικά

3.  Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδ. Έτους 2016-17

4.  Μετάταξη εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Πατρών (Ν 4386/2016, άρθρο 33, παρ. 7)

5.  Μετάκληση του Καθηγητή του Ε.Α.Π. κ. Μιχαήλ Ξένου με γνωστικό αντικείμενο «Ποιότητα Λογισμικού»

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

1. Αιτήσεις-Ανακοινώσεις-Τρέχοντα

2. Ανακήρυξη Διπλωματούχων Μ.Δ.Ε.

3. Αναγόρευση Διδακτόρων

4. Θέματα Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Με τιμή

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ

Καθηγητής

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.