ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ & ΓΣΕΣ 86, ΤΡΙΤΗ 29/9/2015, ΩΡΑ 10:00

Προς:  τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματός μας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

           Σας προσκαλούμε να παραστείτε στην υπ’ αριθμ. 86 έκτακτη συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, που θα γίνει στις 29-9-2015, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 στην αίθουσα σεμιναρίων, στο ισόγειο του Β΄ Κτηρίου, με τα ακόλουθα θέματα που περιλαμβάνονται στην Ημερήσια Διάταξη.

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.  Αιτήσεις – Ανακοινώσεις – Ενημέρωση – Τρέχοντα - Φοιτητικά – ΔΟΑΤΑΠ – ERASMUS 

2.  Οικονομικά

3.  Επισκέπτες Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές

4.  Προκήρυξη μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, του Τομέα Λογικού των Υπολογιστών του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής, με γνωστικό αντικείμενο ‘ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ’ κατόπιν αίτησης εξέλιξης του Λέκτορα κ. Σπυρίδωνα Βούλγαρη

5.  Διπλωματικές εργασίες

6.  Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

1. Αιτήσεις-Ανακοινώσεις-Τρέχοντα

2. Ανακήρυξη Διπλωματούχων Μ.Δ.Ε.

3. Αναγόρευση Διδακτόρων

4. Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών Π.Μ.Σ. «ΕΤΥ» ακαδ. έτους 2015-16

5. Θέματα Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Με τιμή

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ

Καθηγητής

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.