Πρόσκληση για Γ.Σ. 1-4-2014

Πάτρα 28/3/2014 , Αριθμ. Πρωτ.: 2805  

Προς:  τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματός μας           

Σας προσκαλούμε να παραστείτε στην υπ’ αριθμ. 67 έκτακτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, που θα γίνει στις 1-4-2014, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:30 στην αίθουσα σεμιναρίων, στο ισόγειο του Β’ κτηρίου, με τα ακόλουθα θέματα που περιλαμβάνονται στην Ημερήσια Διάταξη.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.  Αιτήσεις – Ανακοινώσεις – Ενημέρωση – Τρέχοντα - Φοιτητικά – ΔΟΑΤΑΠ – ERASMUS 

2.  Οικονομικά

3.  Αποτελέσματα κατατακτήριων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2013-14

4.  Νέο Κτήριο Τμήματος

5.  Αίτηση μετακίνησης Αν. Καθηγητή Π. Πουλόπουλου

6.  Παράρτημα Διπλώματος

7.  Αριθμός εισακτέων στο Τμήμα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

1. Αιτήσεις-Ανακοινώσεις – Τρέχοντα

2. Ανακήρυξη Διπλωματούχων Μ.Δ.Ε.

3. Αναγόρευση Διδακτόρων

4. Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Με τιμή

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ

Καθηγητής

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.