Πρόσκληση κοινής συνεδρίασης της Συνέλευσης του ΤΜΗΥ&Π και του Εκλεκτορικού Σώματος για εκλογή Αναπληρωτή Καθηγητή

Πάτρα  28/6/2017

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 845/18260

ΠΡΟΣ:    1) Μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος (Τακτικά & Αναπληρωματικά)

              2) Μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος (Τακτικά & Αναπληρωματικά)

              3) Μέλη της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής

              4) Υποψήφιο κ. Εμμανουήλ Ψαράκη

Κοιν.:      Υπεύθυνο αίθουσας τηλεδιάσκεψης  

ΘΕΜΑ:

Πρόσκληση κοινής συνεδρίασης της Συνέλευσης του ΤΜΗΥ&Π και του Εκλεκτορικού Σώματος για εκλογή Αναπληρωτή Καθηγητή

Σας προσκαλούμε να παραστείτε στην κοινή συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος και του Εκλεκτορικού Σώματος, που θα γίνει την Πέμπτη 13 Ιουλίου 2017 και ώρα 11:30 στην πιστοποιημένη αίθουσα τηλεδιασκέψεων teleconference@upatras.gr του Κέντρου Δικτύων του Παν/μίου Πατρών (κτήριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης, 3ος όροφος, μεγάλη αίθουσα, Κοσμητείες), με μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης: «εκλογή σε θέση (κωδ. ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ144) μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, μετά από αίτηση για εξέλιξη του Επίκουρου Καθηγητή κ. Εμμανουήλ Ψαράκη στο γνωστικό αντικείμενο “Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων με έμφαση στις Πολυδιάστατες Εφαρμογές” του Τομέα Υλικού και Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών». Η συνεδρίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Ιωάννης Γαροφαλάκης, Καθηγητής

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.