Γενική Συνέλευση

27/03/15 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Γ.Σ.Ε.Σ. & ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 80/1-4-2015, ΩΡΑ 10:00
12/03/15 Πρόσκληση Συνεδρίασης Επταμελούς Επιτροπής για κρίση και επιλογή (εξέλιξη κ. Ι. Καραγιάννη))
26/02/15 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Γ.Σ. 79/3-3-2015, ΩΡΑ 09:30
26/02/15 Εκθέσεις αξιολόγησης του υποψηφίου κ. Ι. Καραγιάννη
26/02/15 Εκθέσεις αξιολόγησης για τον υποψήφιο κ. Ι. Καραγιάννη
22/01/15 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Γ.Σ. 78/ 27-1-15, ΩΡΑ 10:00
19/01/15 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ CV/URL ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
19/01/15 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ 7ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
19/01/15 Αποφάσεις Πρώτης Συνεδρίασης Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής (εξέλιξη κ. Καραγιάννη)
31/12/14 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τελικής συνεδρίασης 7μελούς Επιτροπής εξέλιξης κ. Θ. Χανιωτάκη
23/12/14 Ανασυγκρότηση Επταμελούς Επιτροπής Εξέλιξης Καραγιάννη
23/12/14 Συγκρότηση Επταμελούς Επιτροπής Εξέλιξης Καραγιάννη
23/12/14 Πρόσκληση πρώτης συνεδρίασης Επταμελούς Επιτροπής Εξέλιξης Καραγιάννη
16/12/14 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Γ.Σ. 77/ 19-12-14, ΩΡΑ 09:00
10/11/14 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Γ.Σ. 76/12-11-14, ΩΡΑ 09:30
29/10/14 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Γ.Σ. 75/ 30 ή 31-10-14, ΩΡΑ 10:00
18/07/14 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Γ.Σ. 73/ 22 ή 23-7-2014, ΩΡΑ 09:30
11/07/14 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Γ.Σ. & Γ.Σ.Ε.Σ 72/ 15-7-2014, ΩΡΑ 09:30
19/06/14 Πρόσκληση Συνεδρίασης Επταμελούς Επιτροπής για κρίση και επιλογή
19/06/14 Έκθεση αξιολόγησης για τον υποψήφιο κ. Καλλίγερο
19/06/14 Έκθεση αξιολόγησης για τον υποψήφιο κ. Ν. Πετρέλλη
19/06/14 Έκθεση αξιολόγησης υποψηφίων κ.κ. Κακαρούντα και Σκλάβου
19/06/14 Έκθεση αξιολόγησης υποψηφίων κ.κ. Κακαρούντα, Σιώζου και Σκλάβου
19/06/14 Εκθέσεις αξιολόγησης των υποψηφίων «Ηλεκτρονική με Έμφαση στον Ψηφιακό Σχεδιασμό»
15/05/14 Ημερήσια Διάταξη Γ.Σ. 70/ 20-5-2014, ΩΡΑ 10:00

Σελίδες

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.