Δικαιολογητικά Ορκωμοσίας

Αίτηση ορκωμοσίας

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599, (σε περίπτωση εκκρεμοτήτων κατατίθεται το αναλογο εγγραφο/ βεβαιωση)

Κατάθεση της διπλωματικής εργασίας στο Ιδρυματικό Αποθετήριο Νημερτης https://nemertes.library.upatras.gr/

Αποστολή του αριθμού πρωτοκόλλου Νημερτης στη Γραμματεία ως αποδεικτικό κατάθεσης της διπλωματικής εργασίας στο Ιδρυματικό Αποθετήριο.

Κατάθεση σε ηλεκτρονική μορφή της διπλωματικής εργασία (αν υπάρχει κώδικας και τον κώδικα) στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση library@ceid.upatras.gr

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.