Δικαιολογητικά Ορκωμοσίας

1. Αίτηση ορκωμοσίας

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599, (σε περίπτωση εκκρεμοτήτων κατατίθεται το αναλογο εγγραφο/ βεβαιωση)

3. Κατάθεση της διπλωματικής εργασίας στο Ιδρυματικό Αποθετήριο Νημερτης https://nemertes.library.upatras.gr/  με     αποστολή του αριθμού πρωτοκόλλου Νημερτης στη Γραμματεία του Τμήματος ως αποδεικτικό κατάθεσης της διπλωματικής εργασίας στο Ιδρυματικό Αποθετήριο.

4. Ηλεκτρονική Εγγραφή στο Δίκτυο Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πατρών https://alumni.upatras.gr/register/  ή συνημμένα στην αίτηση ορκωμοσίας,  συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο  (προαιρετικό).

Για ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης ορκωμοσίας και των συνημμένων της, στο secretary@ceid_upatras.gr 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.