Δικαιολογητικά Ορκωμοσίας

  1. Αίτηση ( χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος ).
  2. Βεβαίωση από την Κεντρική Βιβλιοθήκη, ότι δε χρωστάτε βιβλία.
  3. Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματός μας ότι δε χρωστάτε βιβλία και ότι, έχετε παραδώσει τη διπλωματική σας.
  4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599, που θα αναγράφετε, αν έχετε πάρει υποτροφία ή φοιτητικό δάνειο και σε ποιο ακαδημαϊκό έτος. Αν δεν έχετε πάρει θα το αναφέρετε.
  5. Βεβαίωση από τη Φοιτητική Λέσχη, ότι δεν έχετε εκκρεμότητες με τα κουπόνια (σίτιση ). Αν δεν είχατε ποτέ κουπόνια, δε χρειάζεται η βεβαίωση. Θα το αναγράφετε στην Υπεύθυνη Δήλωση που θα φέρετε.
  6. Βεβαίωση από τη Φοιτητική Εστία, ότι δεν έχετε εκκρεμότητες (δωμάτιο κ.λ.π.). Αν δεν είχατε δωμάτιο στη Φοιτητική Εστία, δε χρειάζεται η βεβαίωση. Θα το αναγράφετε στην Υπεύθυνη Δήλωση που θα φέρετε.
  7. Πάσο, φοιτητική ταυτότητα, βιβλιάριο υγείας. ( Αν δεν είχατε πάρει βιβλιάριο υγείας θα το αναφέρετε στην Υπεύθυνη Δήλωση).
  8. Αίτηση-Δήλωση Αποστολής Πτυχίου.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.