ΕΔΙΠ – ΕΤΕΠ – ΙΔΑΧ

ΕΤΕΠ

Το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό του τμήματος αποτελείται από:

Όνομα Τηλέφωνο/FAX E-mail
Μ. Γεωργουδάκης 2610 996935 / 991909
Α. Διαμαντής 2610 996925 / 991909
Χ. Διαμαντοπούλου 2610 996950 / 991909
Ι. Ιωσηφίδης 2610 996986 / 991909

ΕΔΙΠ

Το  Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό του τμήματος αποτελείται από:

Όνομα Τηλέφωνο/FAX E-mail
Κ. Αδαός 2610 997510
Α. Ηλίας 2610 996949 / 969006
Δ. Κουτσομητρόπουλος 2610 996997 koutsomi@ceid.upatras.gr
Γ.-Π. Κ. Οικονόμου 2610 996938
Β. Παπαϊωάννου 2610 996930
Μ. Ρήγκου 2610 996921

ΙΔΑΧ

Το Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του τμήματος αποτελείται από:

Όνομα Τηλέφωνο/FAX E-mail
- - -

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.