Επαγγελματικά Δικαιώματα

Η επαγγελματική κατοχύρωση των Διπλωματούχων Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, με βάση τις γενικές και τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, κατοχυρώνονται από το Προεδρικό Διάταγμα 99, (ΦΕΚ 187/Α΄/5.11.2018) σύμφωνα με το οποίο έχουν την ικανότητα να ασχοληθούν σε δραστηριότητες που καλύπτουν, ανάλογα με το γνωστικό τους αντικείμενο, τη μελέτη, τη σχεδίαση, την ανάλυση, την κατασκευή, την επίβλεψη κατασκευής και λειτουργίας, την αξιολόγηση, τη συντήρηση, τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και την πιστοποίηση τήρησης προτύπων στις εγκαταστάσεις τους και στις πάσης φύσεως εφαρμογές τους στους επιστημονικούς τομείς:

  • των ηλεκτρονικών υπολογιστών,
  • των τηλεπικοινωνιών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων,
  • της πληροφορικής και των πληροφοριακών συστημάτων και
  •  των συστημάτων αυτοματισμού, επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνας και ήχου, επεξεργασίας ομιλίας, γραφικών, κ.λπ.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.