Επιτροπές και Αρμοδιότητες

(Απόφαση Συνέλευσης της 3.11.2015)

1. Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
Ευστράτιος  Γαλλόπουλος Πρόεδρος Επιτροπής
Χρήστος  Κακλαμάνης Μέλη
Βασίλειος  Μεγαλοοικονόμου
Κωνσταντίνος  Μπερμπερίδης
Χρήστος  Μπούρας
Δημήτριος  Νικολός
Ευάγγελος  Στεφανόπουλος
Χρήστος  Χρηστίδης
Δύο (2) Προπτυχιακοί Φοιτητές
Ένας (1) Μεταπτυχιακός Φοιτητής
2. Μεταπτυχιακών Σπουδών
Χρήστος  Μπούρας Διευθυντής
Σπυρίδών  Βούλγαρης Μέλη
Ευστράτιος  Γαλλόπουλος
Βασίλειος  Μεγαλοοικονόμου
Κωνσταντίνος  Μπερμπερίδης
Σωτήριος  Νικολετσέας
Δημήτριος  Νικολός
Νικόλαος  Σκλάβος
Παύλος  Σπυράκης
Αθανάσιος  Τσακαλίδης
Ένας (1) Μεταπτυχιακός Φοιτητής
3. Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.)
Χρήστος  Κακλαμάνης Πρόεδρος
Ευστράτιος  Γαλλόπουλος Μέλη
Κωνσταντίνος  Μπερμπερίδης
Σωτήριος  Νικολετσέας
Ιωάννης  Χατζηλυγερούδης
4. Αντιστοίχισης και Αναγνώρισης Μαθημάτων
Ιωάννης  Καραγιάννης Πρόεδρος
Χρήστος  Μπούρας Μέλη
Ιωάννης  Χατζηλυγερούδης
5. Κατατακτηρίων Εξετάσεων
Ιωάννης  Γαροφαλάκης Πρόεδρος
Γεώργιος  Αλεξίου Μέλη
Χαρίδημος  Βέργος
Χρήστος  Μακρής
Ευάγγελος  Στεφανόπουλος
Ιωάννης  Χατζηλυγερούδης
Χρήστος  Χρηστίδης
6. Δημοσιότητας και Προβολής
Αθανάσιος  Τσακαλίδης Πρόεδρος
Χαρίδημος  Βέργος Μέλη
Αριστείδης  Ηλίας
Ιωάννης  Καραγιάννης
Σπυρίδων  Λυκοθανάσης
Βασίλειος  Μεγαλοοικονόμου
Σωτήριος  Νικολετσέας
Γεώργιος  Παυλίδης
Εμμανουήλ  Ψαράκης
7. Νέου Κτιρίου- Χώρων Τμήματος
Αθανάσιος Τσακαλίδης Πρόεδρος
Γεώργιος  Αλεξίου Μέλη
Σπυρίδων  Βούλγαρης
Αριστείδης  Ηλίας
Κωνσταντίνος  Μπερμπερίδης
Σπυρίδων  Λυκοθανάσης
8. Οικονομικών Τμήματος
Ιωάννης  Γαροφαλάκης Τακτικά Μέλη Τακτικός Προϋπολογισμός
Ιωάννης  Καραγιάννης
Κωνσταντίνος  Μπερμπερίδης
Κυριάκος  Βλάχος Αναπληρωματικά Μέλη
Χρήστος  Μακρής
Σωτήριος  Νικολετσέας
Ιωάννης  Γαροφαλάκης ΤΣΜΕΔΕ
9. Δεοντολογίας
Γεώργιος  Παυλίδης Πρόεδρος
Εμμανουήλ  Ψαράκης Μέλη
Χρήστος  Μπούρας
10. Διπλωματικών Εργασιών
Νικόλαος  Σκλάβος Πρόεδρος
Σπυρίδων  Λυκοθανάσης Μέλη
Χρήστος  Μακρής
Ιωάννης  Χατζηλυγερούδης
Ένας (1) Προπτυχιακός Φοιτητής
11. Συνεργασίας με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
Κωνσταντίνος  Μπερμπερίδης Πρόεδρος
Ευστράτιος  Γαλλόπουλος Μέλη
Χρήστος  Ζαρολιάγκης
12. Υγιεινής και Ασφάλειας
Ιωάννης  Γαροφαλάκης Πρόεδρος
Αναστάσιος  Διαμαντής Μέλη
Ιωσήφ  Ιωσηφίδης
13. Βιβλιοθήκης
Χρήστος  Μακρής Πρόεδρος
Σπυρίδων  Βούλγαρης Μέλη
Κωνσταντίνος  Μπερμπερίδης
Σωτήριος  Νικολετσέας
14. Επιτροπή ERASMUS- ECTS
Ιωάννης  Χατζηλυγερούδης Πρόεδρος
Κυριάκος  Βλάχος Μέλη
Χρήστος  Μακρής
15. Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών
Γεώργιος  Αλεξίου Πρόεδρος
Κωνσταντίνος  Μπερμπερίδης Μέλη
Ιωάννης  Χατζηλυγερούδης
Εμμανουήλ Ψαράκης
Αρμοδιότητες
Ευστράτιος  Γαλλόπουλος Πρόγραμμα Open Courses
Γεώργιος  Αλεξίου ΔΟΑΤΑΠ

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.