Χώροι Τμήματος

Περιήγηση στο Νέο Κτίριο

Ισόγειο

 

1ος όροφος

2ος όροφος

Προκατασκευασμένα ΤΜΗΥΠ

Υπόμνημα

 Χώρος Τμήματος                       Κοινός χώρος Τμήμ. και άλλων τμημάτων   Χώρος άλλων τμημάτων

 Ελεύθερος χώρος, Διάδρομος   Σκάλα                                                         Είσοδος/Έξοδος

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.