Παράλληλη Επεξεργασία

Κωδικός Μαθήματος: 
CEID_NY408
Κατηγορία: 
Εξάμηνο: 
Διδακτικές Μονάδες: 
6

Περίγραμμα μαθήματος

Εισαγωγή στην παράλληλη επεξεργασία: Απαιτήσεις των εφαρμογών, Παραδείγματα παραλληλισμού, Διασυνδετικές δομές, Ταξινόμηση παράλληλων αρχιτεκτονικών κατά Flynn, Διαχωρισμός βασισμένος στην μνήμη, Μέτρα της απόδοσης, Κατανομή των υπολογισμών, Βαθμός παραλληλισμού, Εξισορρόπηση φόρτου, Νόμος του Amdahl.

Κύρια χαρακτηριστικά και παραδείγματα προηγμένων αρχιτεκτονικών: Αρχιτεκτονικές SISD, Αρχιτεκτονικές SIMD, Αρχιτεκτονικές MIMD, Μηχανές πολύ μεγάλης λέξης εντολών (VLIW), Array Processors, Associative Processors, Συστολικές διατάξεις και κυματομέτωπα.

Αγωγοί και διανυσματικοί υπολογιστές: Βασικές έννοιες, Ανάλυση διανυσματικών εντολών, Αριθμητικοί αγωγοί, Εντολικοί αγωγοί.

Προγραμματισμός παράλληλων αρχιτεκτονικών: Νήματα, OpenMP, MPI, Εισαγωγή στην CUDA.

Μνήμη: Μνήμη CAM (Context Addressable Memory ή Associative Memory), Μνήμες Cache, Ανασκόπηση πολιτικών τοποθέτησης (αντιστοίχησης), Το πρόβλημα της συνέπειας ή συνοχής, Snoopy Cache, Σχήματα καταλόγου, Σχήματα λογισμικού, Σχεδιασμός ιεραρχημένης μνήμης, Πολύπλεξη μνήμης, Παράλληλη πρόσβαση για διανύσματα επεξεργαστών.

Διασυνδετικά δίκτυα: Γενικές έννοιες, Μεταθέσεις, Μονόστηλα ΔΔ, Πολύστηλα ΔΔ, Γενικευμένο δίκτυο κύβου, Δίκτυα χειρισμού δεδομένων, Δίκτυο OMEGA, Δίκτυο βασικής γραμμής, Δίκτυο Benes.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.