Βάσεις Δεδομένων

Κωδικός Μαθήματος: 
CEID_ΝΥ334
Κατηγορία: 
Εξάμηνο: 
Διδακτικές Μονάδες: 
7

Περίγραμμα μαθήματος

Σκοπός και χρήση συστημάτων Βάσεων Δεδομένων, Μοντέλα Δεδομένων, Σχήματα Δεδομένων, Αρχιτεκτονική Βάσεων Δεδομένων. Mοντέλο Οντοτήτων-Σχέσεων, Περιορισμοί, Γενικεύσεις. Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων. Σχεσιακή Άλγεβρα και Σχεσιακός Λογισμός. SQL. QBE. Συναρτησιακές Εξαρτήσεις και Κανονικοποίηση για Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων. Μεθοδολογία Σχεδιασμού Βάσεων Δεδομένων. Δομή Αρχείων, Φυσική Oργάνωση, Aπεικόνιση Δομών σε Αρχεία. Δεικτοδότηση (Ιndexing) και Κατακερματισμός (Hashing). Διαχείριση ροών δεδομένων.Μελέτη υπαρχόντων συστημάτων.

Στο πλαίσιο του μαθήματος πραγματοποιείται εργαστήριο που στοχεύει στην κατανόηση και πρακτική εφαρμογή των διακασιών σχεδίασης και υλοποίησης σχεσιακών ΒΔ με χρήση της MySQL. Το εργαστήριο χωρίζεται σε 4 ενότητες: (1) Ανάλυση Απαιτήσεων και Σχεδιασμός ΒΔ (ER, Σχεσιακό διάγραμμα), (2) Δημιουργία BΔ (create, insert), (3) Υποβολή ερωτημάτων στη ΒΔ (select, update, delete) και (4) Προγραμματισμός σε ΣΔΒΔ (triggers, stored procedures). Η διδασκαλία του εργαστηρίου είναι μικτή και πραγματοποιείται μέσω διαλέξεων που ακολουθούνται από εργαστηριακές ασκήσεις. Το εργαστήριο ολοκληρώνεται με το σχεδιασμό μιας ΒΔ πλήρους έκτασης, κατασκευή πικάκων και εισαγωγή δεδομένων μέσω κατάλληλων εντολών SQL, υλοποίηση SQL ερωτημάτων και κατασκευή εφαρμογής σε Java για επικοινωνία με τη ΒΔ, προβολή και μεταβολή των δεδομένων της.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.