Θεωρία Σημάτων και Συστημάτων

Κωδικός Μαθήματος: 
CEID_ΝY282
Κατηγορία: 
Εξάμηνο: 
Διδάσκοντες: 
Διδακτικές Μονάδες: 
5

 

Περίγραμμα μαθήματος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαλέξεις και Φροντιστήρια 

Μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο του μαθήματος καλύπτονται τα ακόλουθα: 

  • Γραμμικοί Μετασχηματισμοί Συναρτήσεων
  • Γραμμικά Συστήματα Συνεχούς και Διακριτού Χρόνου, Κρουστική Απόκριση, Γραμμική Συνέλιξη
  • Σειρές Fourier, Μετασχηματισμός Fourier Σημάτων Συνεχούς και Διακριτού Χρόνου, Μετασχηματισμoί Συνημίτονου και Ημιτόνου 
  • Απόκριση Συχνοτήτων Γραμμικού Συστήματος, Μετασχηματισμός Laplace, Μετασχηματισμός Ζ, Συνάρτηση Μεταφοράς Γραμμικού Συστήματος
  • Συστήματα Γραμμικών Διαφορικών Εξισώσεων και Εξισώσεων Διαφορών, 
  • Χώρος Κατάστασης, Επίλυση Συστημάτων με τη χρήση Μετασχηματισμών. 
  • Διαφορικές Εξισώσεις με Μερικές Παραγώγους, 
  • Επίλυση με τη Μέθοδο Διαχωρισμού των Μεταβλητών.

 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.