Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Κωδικός Μαθήματος: 
CEID_23Y212
Κατηγορία: 
Εξάμηνο: 
Διδάσκοντες: 
Διδακτικές Μονάδες: 
2

Α μέρος.

1.  Προγραμματιστικό μοντέλο του επεξεργαστή  risc-v. Bασικό σύνολο εντολών, σε επίπεδο συμβολικής γλώσσας, για ακέραιους του RISC-V (RV32I Base Integer Instruction Set). Προγραμματισμός σε επίπεδο συμβολικής γλώσσας.  Εκσφαλμάτωση προγράμματος γραμμένου σε επίπεδο συμβολικής γλώσσας.

2.  Προγραμματιστικό μοντέλο του ARM. Σύνολο εντολών του ARM. Προγραμματισμός σε επίπεδο συμβολικής γλώσσας χρησιμοποιώντας το σύνολο εντολών του ARM. Εκσφαλμάτωση προγράμματος γραμμένου σε επίπεδο συμβολικής γλώσσας.

Β μέρος.

Οι εργαστηριακές ασκήσεις βασίζονται στη χρήση του εξομοιωτή ενός μικροπρογραμματιζόμενου υπολογιστή, ο οποίος αναπτύχθηκε στο εργαστήριό μας και τρέχει σε περιβάλλον Windows. Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να σχεδιάσουν ένα σύνολο εντολών σε επίπεδο γλώσσας μηχανής και στη συνέχεια να γράψουν τα απαιτούμενα μικροπρογράμματα τα οποία υλοποιούν το σχεδιασμένο σύνολο εντολών. Αφού φορτώσουν τα μικροπρογράμματα στη μνήμη ελέγχου, οι φοιτητές μπορούν να γράψουν προγράμματα χρησιμοποιώντας τη γλώσσα μηχανής, την οποία σχεδίασαν και υλοποίησαν, και να τα τρέξουν στο μικροπρογραμματιζόμενο υπολογιστή.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.