Αναλογικά και Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

Κωδικός Μαθήματος: 
CEID_23Y208
Κατηγορία: 
Εξάμηνο: 
Διδάσκοντες: 
Διδακτικές Μονάδες: 
4
- Ημιαγωγοί και Δίοδοι. Η pn επαφή και η ημιαγωγική δίοδος. Μοντέλα κυκλώματος.
- Κυκλώματα Ανόρθωσης, Zener και ρυθμιστές τάσης, 
- Τρανζίστορ διπολικής επαφής (BJT). Επιλογή Σημείου Λειτουργίας ενός BJT. Μοντέλο μικρού-σήματος. 
- Τρανζίστορ επίδρασης πεδίου (FET).  Ταξινόμηση των FET, Λειτουργία MOSFETs. 
- Πόλωση και ενισχυτές κυκλωμάτων BJT και FETs. 
- Τελεστικοί ενισχυτές και ενεργά αναλογικά φίλτρα.
- Εισαγωγή στην ψηφιακή τεχνολογία. Αντιστροφέας. 
- Κατανάλωση ισχύος και καθυστέρηση διάδοσης ψηφιακού σήματος. 
- Βασικές ψηφιακές πύλες και υλοποίηση PUN και PDN. 
- Περιθώρια θορύβου. 
- Τεχνολογία CMOS. Δυναμικα CMOS. 
- Κυκλώματα αποθήκευσης.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.