Λογική Σχεδίαση ΙΙ

Κωδικός Μαθήματος: 
CEID_NY164
Κατηγορία: 
Εξάμηνο: 
Διδακτικές Μονάδες: 
5

Περίγραμμα μαθήματος

Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει τόσο θεωρητικό όσο και εργαστηριακό μέρος.

Στο θεωρητικό μέρος καλύπτεται το θεωρητικό υπόβαθρο των ακολουθιακών κυκλωμάτων και πιο συγκεκριμένα :

-     Ακολουθιακά στοιχεία : latches & flip flops.

-     Ισοτιμία ακολουθιακών κυκλωμάτων και μηχανών πεπερασμένων καταστάσεων.

-     Aνάλυση ακολουθιακών κυκλωμάτων.

-     Σύνθεση ακολουθιακών κυκλωμάτων.

-     Ακολουθιακά ΜSI.

-     Ακολουθιακά PLDs.

-     Δομές της Verilog για περιγραφή ακολουθιακών κυκλωμάτων.

Επίσης σημαντικό μέρος αφιερώνεται στη τεχνολογία των μνημών και στην αντικατάσταση των συνδυαστικών μερών ενός κυκλώματος με μνήμη. Τέλος γίνεται αναφορά στις πλέον πρόσφατες τεχνολογίες πρωτοτυποποίησης CPLDs και FPGAs. Το εργαστηριακό μέρος καλύπτει τόσο την ύλη των συνδυαστικών όσο και των ακολουθιακών κυκλωμάτων (η θεωρία των συνδυαστικών κυκλωμάτων έχει καλυφθεί στο μάθημα Λογική Σχεδίαση Ι). Oι εργαστηριακές ασκήσεις πραγματοποιούνται σε breadboards με χρήση ολοκληρωμένων της σειράς 74ΧΧ, τα οποία οι φοιτητές καλούνται να διασυνδέσουν. Οι φοιτητές εξασκούνται σε :

-     Λογικές Πύλες.

-     Αναπαράσταση σε κώδικες- Αριθμητικές πράξεις σε δυαδικό και BCD.

-     Χρήση Αριθμητικών MSI (Aθροιστές - Aφαιρέτες).

-     PLAs.

-     Κατασκευή μεγαλύτερων κυκλωμάτων με ALUs.

-     Mετρητές.

-     Kαταχωρητές.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.