Λογική Σχεδίαση

Κωδικός Μαθήματος: 
CEID_23Y107
Κατηγορία: 
Εξάμηνο: 
Διδακτικές Μονάδες: 
5

Περίγραμμα μαθήματος

  • Δυαδική Λογική
  • Άλγεβρα Boole
  • Λογικές Συναρτήσεις
  • Κανονικές και Πρότυπες Μορφές
  • Ψηφιακές Λογικές Πύλες
  • Ελαχιστοποίηση Συναρτήσεων
  • Υλοποιήσεις με ένα είδος πύλης
  • Αριθμητικά Κυκλώματα (Αθροιστής, Πολλαπλασιαστής, Συγκριτής Μεγέθους)
  • Κυκλώματα ελέγχου μεταφοράς πληροφορίας (Αποκωδικοποιητές, Κωδικοποιητές, Πολυπλέκτες)

 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.