Οντοκεντρικός Προγραμματισμός

Κωδικός Μαθήματος: 
CEID_NY134
Κατηγορία: 
Εξάμηνο: 
Διδακτικές Μονάδες: 
7

Περίγραμμα μαθήματος

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι μια εισαγωγή στον οντοκεντρικό (ή αντικειμενοστρεφή) προγραμματισμό.

Σαν εργαλείο χρησιμοποιείται η γλώσσα Java και η γλώσσα C++.

Η ύλη περιλαμβάνει:

Εισαγωγή στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό. Οι έννοιες αντικείμενο, ιδιότητες, κλάση, στιγμιότυπο. Ιεραρχία κλάσεων, γενίκευση, εξειδίκευση. Κληρονομικότητα. Πλεονεκτήματα αντικειμενοστρεφούς προγ/μού. Εισαγωγή στη Java-γενικά χαρακτηριστικά. Τύποι εφαρμογών. Ορισμός κλάσεων, στιγμιοτύπων. Μέθοδοι και μεταβλητές. Java και C-Βασική βιβλιοθήκη Java.

Κληρονομικότητα. Κατηγορίες κλάσεων. Διεπαφές. Χειρισμός εξαιρέσεων. Νήματα-Ταυτόχρονος προγραμματισμός. Προσπέλαση αρχείων. Διεπαφές Χρήστη. Χειρισμός Συμβάντων. Μικροεφαρμογές. Εισαγωγή στη C++. Βασικά στοιχεία της C++, Βιβλιοθήκη C++ (οργάνωση, καθιερωμένοι και περιέχοντες τύποι, αλγόριθμοι, αντικείμενα-συναρτήσεις, επαναλήπτες, κατανομείς, ρεύματα εισόδου-εξόδου). Υλοποίηση δομών δεδομένων στη C++. Σχεδίαση οντοκεντρικών/αντικειμενοστρεφών προγραμμάτων. Στόχοι και διαδικασία σχεδίασης.  Σχεδίαση κλάσεων-ιεραρχιών και διασυνδέσεων. Χρήση υπομονάδων. Επαναχρησιμοποίηση.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.