Αγγλική Γλώσσα

Κωδικός Μαθήματος: 
CEID_NY170
Κατηγορία: 
Εξάμηνο: 
Διδακτικές Μονάδες: 
3

Περίγραμμα Μαθήματος

Το μάθημα καλύπτει τα βασικά στοιχεία της δομής, γραμματικής, του ύφους της αγγλικής γλώσσας και το βασικό, σχετικό με τον κλάδο, επιστημονικό λεξιλόγιο. Γίνεται μια γενική επανάληψη των δομών, κανόνων, κ.λ.π., στοιχείων που χαρακτηρίζουν την αγγλική γλώσσα, καθώς και μια εισαγωγή στα τεχνικά / επιστημονικά αγγλικά μέσα από απλό διδακτικό υλικό κειμένων, άρθρων, κ.λ.π., σχετικά με τον κλάδο των Η/Υ & Πληροφορικής.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.