Αγγλική Γλώσσα

Κωδικός Μαθήματος: 
CEID_NY170
Κατηγορία: 
Εξάμηνο: 
Διδακτικές Μονάδες: 
3

Περίγραμμα Μαθήματος

Οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος για τους διδασκόμενους είναι οι εξής:  

1) Η απόκτηση γνώσεων και η απρόσκοπτη  χρήση της Αγγλικής  που χρησιμοποιείται σε ακαδημαϊκά εγχειρίδια και επιστημονικά περιοδικά.

2) Η κατανόηση και ανάλυση αυθεντικού υλικού (κείμενα που αναφέρονται στο επιστημονικό αντικείμενο).

3) Η ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων με ακαδημαϊκό προσανατολισμό  σχετικό με το αντικείμενο σπουδών τω Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.