Τεχνολογία και Προγραμματισμός Υπολογιστών

Κωδικός Μαθήματος: 
CEID_NY131
Κατηγορία: 
Εξάμηνο: 
Διδακτικές Μονάδες: 
9

Περίγραμμα μαθήματος

Βασικές έννοιες επιστήμης υπολογιστων : Πληροφορία, Επεξεργασία, Αλγόριθμος, Ρεπερτόριο εντολών, Πρόγραμμα. Δομή Υπολογιστικών Συστημάτων. Οργάνωση και Λειτουργία Η/Υ. Τρόποι Αναπαράστασης Πληροφοριών. Βασικές Πράξεις σε Αριθμητικά Δεδομένα. Τρόποι Διευθυνσιοδότησης Πληροφορίας. Σύστημα Μνήμης. Περιφερειακές Συσκευές. Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγικές έννοιες (πρόβλημα, αλγόριθμος, πρόγραμμα). Διαδικασία εκτέλεσης ενός προγράμματος. Ορισμός μίας γλώσσας προγραμματισμού, η γλώσσα C. Δομή προγράμματος C. Αλφάβητο, λεξιλόγιο, σταθερές, μεταβλητές. Βασικοί τύποι δεδομένων. Βασικές εντολές εισόδου και εξόδου. Τελεστές και κατηγορίες εκφράσεων. Έλεγχος ροής προγράμματος και δομές επιλογής και επανάληψης. Τύπος πίνακα και τύπος δείκτη. Υποπρογράμματα και συναρτήσεις στη C. Προχωρημένα θέματα συναρτήσεων

(εμβέλεια, πέρασμα παραμέτρων).  Δομές στη C και προσπέλαση αρχείων. Εισαγωγή στη γλώσσα Python, βασικές προγραμματιστικές έννοιες της γλώσσας Python. Το μάθημα περιέχει και μία σειρά ασκήσεων στη γλώσσα προγραμματισμού C και Python.

Οι ασκήσεις αυτές υλοποιούνται από τους φοιτητές  με στόχο την εμπέδωση των όσων έχουν διδαχθεί στη θεωρία.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.