Δίκτυα Δημόσιας Χρήσης και Διασύνδεση Δικτύων

Κωδικός Μαθήματος: 
CEID_NE4157
Κατηγορία: 
Περίοδος: 
Χειμερινό Εξάμηνο
Διδάσκοντες: 
Διδακτικές Μονάδες: 
5

Περίγραμμα μαθήματος

Εισαγωγή στα Δίκτυα Δεδομένων (Μεταγωγή, Δρομολόγηση, Έλεγχος λαθών, Δικτ. Συσκευές). Το Πρωτόκολλο Χ.25. Το Πρωτόκολλο Frame Relay. Το Πρωτόκολλο ISDN. Το Πρωτόκολλο ATM. To Πρωτόκολλο MPLS. Μέσα Μετάδοσης. Δομημένη Καλωδίωση. Δορυφορικές Επικοινωνίες. Κινητά δίκτυα επικοινωνιών. Πρότυπο ΙΕΕΕ 802.11. Ασφάλεια Δικτύων. Σχεδίαση Πρωτοκόλλων. Διαχείριση Δικτύων.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.