Τεχνικές Εκτίμησης Υπολογιστικών Συστημάτων

Κωδικός Μαθήματος: 
CEID_ΝΕ4547
Κατηγορία: 
Περίοδος: 
Χειμερινό Εξάμηνο
Διδακτικές Μονάδες: 
5

Περίγραμμα μαθήματος

Εισαγωγή. Μεθοδολογία μελέτης της απόδοσης. Επιλογή τεχνικής μελέτης. Επιλογή μετρικών απόδοσης. Συνήθεις μετρικές. Φορτίο εργασίας. Ελεγκτές (monitors). Σχεδιασμός και διαχείριση χωρητικότητας. Σχεδιασμός Πειραμάτων. Αναλυτικές τεχνικές. Απλά μοντέλα της θεωρίας αναμονής. Μοντέλα δικτύων συστημάτων αναμονής. Αποδοτικοί αλγόριθμοι επίλυσης. Εφαρμογές σε συστήματα υπολογιστών και δικτύων. Προσομοίωση πληροφοριακών συστημάτων.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.