Αλγόριθμοι και Συνδυαστική Βελτιστοποίηση

Κωδικός Μαθήματος: 
CEID_NE5057
Κατηγορία: 
Περίοδος: 
Χειμερινό Εξάμηνο
Διδακτικές Μονάδες: 
5

Περίγραμμα μαθήματος

Στόχος μαθήματος: η εμβάθυνση των φοιτητών σε κλασικές και προηγμένες αλγοριθμικές τεχνικές καθώς και σε τεχνικές συνδυαστικής βελτιστοποίησης. Ύλη: Τεχνικές βελτιστοποίησης, τοπικά και ολικά βέλτιστα σημεία, κυρτός προγραμματισμός. Εισαγωγή στον γραμμικό προγραμματισμό, η γεωμετρία του γραμμικού προγραμματισμού, βάσεις – η μέθοδος Simplex. Δυϊσμός. Η μέθοδος του ελλειψοειδούς, μέθοδοι εσωτερικών σημείων, εισαγωγή στον ακέραιο προγραμματισμό. Επιλεγμένες κλασικές και προηγμένες αλγοριθμικές τεχνικές και εφαρμογή τους σε θεμελιώδη συνδυαστικά προβλήματα γραφημάτων και δικτύων: εύρεση συντομότερων διαδρομών, μέγιστη ροή και ροή ελάχιστου κόστους, ταιριάσματα.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.