Οικονομική Θεωρία και Αλγόριθμοι

Κωδικός Μαθήματος: 
CEID_ΝΕ509
Κατηγορία: 
Περίοδος: 
Εαρινό Εξάμηνο
Διδακτικές Μονάδες: 
5

 

Συνδυαστικά Παίγνια: Ορισμός και μέθοδοι επίλυσης για αμερόληπτα συνδυαστικά παίγνια (αριθμητική ΝΙΜ σωρών και κανόνας ΜΕΧ). Παίγνια Εκτενούς Μορφής: Παίγνια με πλήρη γνώση, με ελλιπή γνώση, και με ή χωρίς τέλεια ανάκληση (μνήμης). Στρατηγικά παίγνια: Παίγνια μηδενικού αθροίσματος, βέλτιστες στρατηγικές, μεικτές στρατηγικές, κυρίαρχες στρατηγικές, ισορροπίες Nash, συσχετιζόμενες ισορροπίες, προσεγγιστικές ισορροπίες. Αλγόριθμοι και πολυπλοκότητα υπολογισμού μιας ή όλων των ισορροπιών Nash (μέθοδος άνω-φακέλου, απαρίθμησης κορυφών, Lemke-Howson, κ.λπ.) για στρατηγικά παίγνια δύο παικτών. Ορισμός και αποδοτικές μέθοδοι υπολογισμού ΜΑΧΜΙΝ στρατηγικών. Διαπραγματεύσεις: Μοντελοποίηση ως επαναλαμβανόμενα στρατηγικά παίγνια με απομείωση ωφελειών. Αξιωματικός χαρακτηρισμός και μέθοδοι υπολογισμού λύσης (Nash bargaining solution) για διαπραγματεύσεις. Μηχανισμοί: Σχεδιασμός φιλαληθών μηχανισμών. Θεώρημα των Gibbard & Shatterthwaite. Θεωρία δημοπρασιών. Δημοπρασίες κατά Vickrey. Δημοπρασίες VCG. Γενικευμένες δημοπρασίες δεύτερης τιμής. Παίγνια συμφόρησης: Μοντελοποίηση ως παίγνια δυναμικού. Τίμημα της αναρχίας/ευστάθειας. Παίγνια σχεδιασμού δικτύων. Θεωρία ψηφοφοριών: Κανόνες ψηφοφορίας (πλειοψηφία, βέτο, Borda, δικτατορίες). Θεώρημα του Arrow.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.