Σχεδιασμός Συστημάτων VLSI

Κωδικός Μαθήματος: 
CEID_NE5647
Κατηγορία: 
Περίοδος: 
Εαρινό Εξάμηνο
Διδάσκοντες: 
Διδακτικές Μονάδες: 
5

Περίγραμμα μαθήματος

Εισαγωγικά στοιχεία, ψηφιακά κυκλώματα, ενσωματωμένα συστήματα, πραγματικά κυκλώματα, μοντελοποίηση, μεθοδολογίες σχεδίασης, ροή σχεδίασης, βελτιστοποίηση σχεδίασης, σχεδίαση και δοκιμή, έλεγχος, γλώσσες περιγραφής υλικού: VHDL, σύνθεση, συνδυαστικά κυκλώματα και στοιχεία, συναρτήσεις, αριθμητικά κυκλώματα, ακολουθιακά κυκλώματα, στοιχεία αποθήκευσης, διαδρομές δεδομένων, συγχρονισμός, έλεγχος, στοιχεία μνήμης, συσκευές εισόδου/εξόδου, δίαυλοι, μετάδοσης δεδομένων, ανίχνευση και διόρθωση σφαλμάτων, τεχνολογίες υλοποίησης, ολοκληρωμένα κυκλώματα, ASICs, προγραμματιζόμενες διατάξεις, FPGAs, συσκευασία και πλακέτες κυκλωμάτων, προχωρημένα θέματα, σύγχρονες και μελλοντικές εφαρμογές, συστήματα ειδικού σκοπού.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.