Γλωσσική Τεχνολογία

Κωδικός Μαθήματος: 
CEID_NE5657
Κατηγορία: 
Περίοδος: 
Χειμερινό Εξάμηνο
Διδακτικές Μονάδες: 
5

Περίγραμμα μαθήματος

Το μάθημα στοχεύει στην επισκόπηση των διαθέσιμων τεχνικών επεξεργασίας και κατανόησης φυσικής γλώσσας και στη μελέτη εκείνων των τεχνικών που χρησιμοποιούνται σήμερα από δημοφιλείς εφαρμογές, όπως ανάκτηση πληροφορίας, εξαγωγή γνώσης, κατηγοριοποίηση κειμένων, αυτόματη περίληψη κειμένων, αυτόματη μετάφραση κ.α. Συνοπτικά, το μάθημα περιλαμβάνει: Εισαγωγή στη γλωσσική τεχνολογία, Βασικές έννοιες, Μορφολογία, Συντακτική ανάλυση, Σημασιολογική ανάλυση, Πραγματολογική ανάλυση, Ανάκτηση και εξαγωγή πληροφορίας, Σημασιολογική αποσαφήνιση, Ομαδοποίηση και θεματική κατηγοριοποίηση, Απάντηση ερωτημάτων, Σημασιολογική αναπαράσταση κειμένου, Αυτόματη δημιουργία περιλήψεων, Μηχανική μετάφραση.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.