Σχεδιασμός Συστημάτων Ειδικού Σκοπού

Κωδικός Μαθήματος: 
CEID_ΝΕ5678
Κατηγορία: 
Περίοδος: 
Χειμερινό Εξάμηνο
Διδάσκοντες: 
Διδακτικές Μονάδες: 
5

Περίγραμμα μαθήματος

Εισαγωγή 

 • Η εγκυρότητα ως σχεδιαστικός στόχος
 • Εφαρμογές των συστημάτων που είναι ανεκτικά σε σφάλματα
 • Ορολογία και διάκριση των εννοιών της αξιοπιστίας, της διαθεσιμότητας, της συντηρησιμότητας, της ασφάλειας και της αποδοσιμότητας.


Σφάλματα, Λάθη και Βλάβες

 • Τα φυσικά αίτια των σφαλάμτων και η ανάδειξή τους σε λάθη
 • Λανθάνοντα σφάλαματα και λανθάνοντα λάθη
 • Ταξινόμηση των σφαλμάτων βάσει των χαρακτηριστικών τους
 • Ευρέως χρησιμοποιούμενα μοντέλα σφαλμάτων και διαδικασίες γέννησης διανυσμάτων δοκιμής
 • Ερευνητικά διαδεδομένα μοντέλα σφαλμάτων
 • Συνήθη μοντέλα λαθών


Σχεδιαστικές τεχνικές για αύξηση της εγκυρότητας ενός συστήματος

 • Πλεονασμός στο υλικό
 • Πλεονασμός στη πληροφορία (κώδικες ανίχνευσης και διόρθωσης λαθών)
 • Πλεονασμός στο χρόνο
 • Πλεονασμός στο λογισμικό


Εφαρμογή της θεωρίας

 • Τροποποίηση του σχεδιαστικού κύκλου για την έγκαιρη εισαγωγή της εγκυρότητας ως στόχου.
 • Ένα αναλυτικό σχεδιαστικό παράδειγμα

 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.