Εφαρμογές της Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων

Κωδικός Μαθήματος: 
CEID_ΝΕ579
Κατηγορία: 
Περίοδος: 
Χειμερινό Εξάμηνο
Διδάσκοντες: 
Διδακτικές Μονάδες: 
5

Περίγραμμα Μαθήματος

Α. Διαλέξεις 

Μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο του μαθήματος καλύπτονται τα ακόλουθα: 

  • Πολυρυθμική Επεξεργασία, Υπερδειγματοληψία, Υποδειγματοληψία, Φίλτρα αλλαγής ρυθμού δειγματοληψίας. Πολυσταδιακή Υλοποίηση Συστημάτων. Πολυφασική Ανάλυση σήματος, Συστοιχίες Φίλτρων, Συνδυασμοί Φίλτρων Τέλειας Ανακατασκευής. 
  • Εκτιμητές Τυχαίων Σημάτων, Γραμμικοί Εκτιμητές Τυχαίων Σημάτων, Φίλτρα Wiener, Αλγόριθμος Levinson. Προσαρμοστικά Φίλτρα, Αναδρομικοί Αλγόριθμοι, Εφαρμογές Προσαρμοστικών Αλγορίθμων, Φίλτρο Kalman.
  • Τεχνικές εκτίμησης συχνοτήτων με ιδιο-ανάλυση του μητρώου αυτοσυσχέτισης  
  • Τεχνικές αναγνώρισης προσώπων βασισμένες σε Μοντελοποίηση Χαμηλής Τάξης
  • Αραιές αναπαραστάσεις και τεχνικές επεξεργασίας σημάτων 
  • Τεχνικές κατηγοριοποίησης εικόνων βασισμένες σε αναγεννητικά Δίκτυα 

Β. Εργαστηριακές Ασκήσεις 

Στο πλαίσιο του μαθήματος υλοποιούνται έξι (6) ασκήσεις με τεχνικές αιχμής που αναφέρονται σε εφαρμογές που ανήκουν στις παραπάνω θεματικές ενότητες και αναλύονται στις διαλέξεις.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.