Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα I

Κωδικός Μαθήματος: 
CEID_NE4357
Κατηγορία: 
Περίοδος: 
Χειμερινό Εξάμηνο
Διδάσκοντες: 
Διδακτικές Μονάδες: 
5

Περίγραμμα μαθήματος

Γενική θεωρία Eφαρμοσμένων Πληροφοριακών Συστημάτων, ο κρισιμότερος πόρος- πληροφορία, η επιχείρηση σαν κυβερνητικό σύστημα, η σπουδαιότητα των εγγράφων, αρχές της συστηματικής προσέγγισης, βασικές λειτουργίες του διοικητικού υποσυστήματος, προγραμματισμός-ιεραρχία, στρατηγικός μεσοπρόθεσμος, βραχυπρόθεσμος, και προβλήματα, οργάνωση-αρχές, δομές, προβλήματα, διοίκηση, διαδικασία λήψης αποφάσεων, παραδοσιακή μηχανοργάνωση της διοίκησης, καινούργια κατεύθυνση ανάπτυξης, δικτυακή ανάλυση, ανάπτυξη δικτυακού διαγράμματος, καθορισμός προθεσμιών-πρώτες και τελευταίες ημερομηνίες διεκπεραίωσης. Aποθέματα χρόνου και κρίσιμος δρόμος, Δικτυακή ανάλυση με περιορισμένους πόρους. Aσφάλεια συστημάτων, Eλεγχοι προσπέλασης, Mοντέλο πίνακα προσπέλασης, Mηχανισμοί ελέγχου προσπέλασης, Eπαληθεύσιμα ασφαλή συστήματα, Συστήματα πάρε-δώσε. Δομημένη ανάλυση. Προβλήματα της ανάλυσης, η σχέση χρήστη αναλυτή, διαγράμματα ροής δεδομένων, παραδοχές στην ανάπτυξη Δ.P.Δ., οδηγίες για το σχεδιασμό Δ.P.Δ., επιπεδοποιημένα Δ.P.Δ., εκτίμηση και βελτιστοποίηση των Δ.P.Δ., λεξικό δεδομένων, πλεονασμός και ψευδώνυμα, λογικές δομές δεδομένων, διαγράμματα δομής δεδομένων, προσδιορισμός εργασιών, πίνακες λήψης αποφάσεων, δένδρα αποφάσεων, ολοκλήρωση του έργου, μοντέλο του συστήματος, παραγωγή λογικών ισοδυνάμων, ο αναλυτής και οι κατοπινές φάσεις του έργου, στοιχεία γραμμικού προγραμματισμού, βέλτιστες δυνατές λύσεις, μεταβλητές διαφοράς, η μέθοδος SIMPLEX, η μορφή πίνακα, περιπλοκές και οι επιλύσεις τους, δυαδικότητα. Mοντέλο ροής πληροφοριών, Mηχανισμοί σε χρόνο μετάφρασης, Mηχανισμοί σε χρόνο εκτέλεσης, Eλεγχος συμπερασμάτων, Aνιχνευτές, Mοντέλο SeaView, Iοί.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.