Ενσωματωμένα Συστήματα

Κωδικός Μαθήματος: 
CEID_NE588
Κατηγορία: 
Περίοδος: 
Χειμερινό Εξάμηνο
Διδάσκοντες: 
Διδακτικές Μονάδες: 
5

Περίγραμμα μαθήματος

Εισαγωγικές έννοιες, θεμελιώδεις ορισμοί, παραδείγματα εφαρμογών, προκλήσεις σχεδιασμού, μεθοδολογίες σχεδίασης, απαιτήσεις, προδιαγραφές, υπολογιστικά μοντέλα, μοντελοποίηση, πρώιμη φάση σχεδιασμού, μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων, ροή δεδομένων, γλώσσες προγραμματισμού, γλώσσες περιγραφής υλικού, συγκριτική μελέτη μοντελοποιήσεων, υλικό ενσωματωμένων συστημάτων, είσοδοι/έξοδοι, αισθητήρες, μετατροπείς, κωδικοποιητές, μονάδες επεξεργασίας, ASICs, FPGAs, μνήμες, συστήματα επικοινωνίας, ασφαλές υλικό, λογισμικό συστήματος, λειτουργικά συστήματα, υλικολογισμικό, λογισμικό πραγματικού χρόνου, αξιολόγηση, πιστοποίηση, απόδοση, κατανάλωση, ενέργεια, εξομοίωση, αποτύπωση εφαρμογής, συνεργασία υλικού/λογισμικού, πολυεπεξεργαστές, βελτιστοποίηση, υψηλό επίπεδο βελτιστοποίησης, μεταγλωττιστές για ενσωματωμένα συστήματα, διαχείριση ισχύος/ενέργειας, έλεγχος, διαδικασίες ελέγχου, σχεδιασμός για έλεγχο, διανύσματα ελέγχου, αξιολόγηση, προχωρημένα θέματα εφαρμογών: διαδίκτυο των πραγμάτων.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.