Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Οικονομία

Κωδικός Μαθήματος: 
CEID_NE5478
Κατηγορία: 
Περίοδος: 
Εαρινό Εξάμηνο
Διδάσκοντες: 
Διδακτικές Μονάδες: 
5

Περίγραμμα μαθήματος

Εισαγωγή - Οικονομία & Μηχανικός. Βασικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις -> Μέθοδοι αξιολόγησης και Εφαρμογές Μοντελοποίηση κρίσιμων οικονομικών προβλημάτων, Μοντέλα, αρχιτεκτονικές και εφαρμογές Επιχειρησιακής Νοημοσύνης ειδικά για Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα. Διαχείριση- Σχεδιασμός Επιχειρησιακής Συνέχειας -> Μέθοδοι, Μοντέλα και Συστήματα για Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων -> Μέθοδοι, Μοντέλα, Εφαρμογές (Ανάπτυξη Αλγορίθμων και προσομείωση σε πειραματικά Δεδομένα)

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.