Αναλυτική Φιλοσοφία ||

Κωδικός Μαθήματος: 
CEID_ΓΠ31
Περίοδος: 
Εαρινό Εξάμηνο
Διδακτικές Μονάδες: 
3

Περίγραμμα μαθήματος

Θα παρουσιαστούν το πρόβλημα της αναφορικότητας (εβδομάδες 2-8) και το πρόβλημα του νοήματος των προτάσεων (εβδομάδες 9-13). Στον τομέα της αναφορικότητας θα μελετηθούν οι θεωρίες των Frege, Russell, Quine και Kripke. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τρείς υποψήφιες εξηγήσεις του νοήματος των γλωσσικών προτάσεων: η επαληθευσιμότητα, η αρχή της συνθεσιακότητας όπως την εφαρμόζει ο Davidson, και η θεωρία ότι τα περιεχόμενα των γλωσσικών προτάσεων είναι λογικές προτάσεις. 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.