Αγγλικά ΙΙ

Κωδικός Μαθήματος: 
CEID_ΓΠ00
Περίοδος: 
Εαρινό Εξάμηνο
Διδακτικές Μονάδες: 
3

Περίγραμμα μαθήματος

ΔΟΜΗ, ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ, ΥΦΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ:

ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ, ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΣΥΝΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΚΑΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΡΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΛΕΞΕΩΝ/ΟΡΩΝ--ΠΡΟΘΕΜΑΤΑ,ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ, ΧΡΗΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΟΠΩΣ:

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Η.Υ. & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΜΟΙΣ ΤΟΥ, ΔΟΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙ & ΑΝΑΚΤΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.