Εισαγωγή στην Ιστορία και Θεωρία του Κινηματογράφου

Κωδικός Μαθήματος: 
CEID_ΓΠ26
Περίοδος: 
Χειμερινό Εξάμηνο
Διδακτικές Μονάδες: 
3

Περίγραμμα μαθήματος

Ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της κινηματογραφικής γραφής ώστε να γίνει κατανοητός ο τρόπος που ο κινηματογράφος επηρέασε και επηρεάζει την σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία ,συνδιαλέγεται με τις άλλες τέχνες και αποτελεί σημαντικό στοιχείο της κοινωνικής και πολιτιστικής πραγματικότητας κάθε χώρας. Οι οικονομικές επιπτώσεις από την ανάπτυξη της πολιτιστικής βιομηχανίας και ο ρόλος της στην διακίνηση καλλιτεχνικών ρευμάτων αλλά και θεματολογικών αναζητήσεων . Ο θεσμικός παράγων στην ανάπτυξη της διακίνησης ταινιών παγκοσμίως ,ο ρόλος της αίθουσας στην θεωρητική προσέγγιση της πρόσληψης. Διαχρονικές αλλαγές στην προσέλευση του κοινού στις αίθουσες , ο ρόλος των νέων τεχνολογιών στην καλλιτεχνική διαπαιδαγώγηση των θεατών και οι κρατικές παρεμβάσεις για την εξάπλωση της κινηματογραφικής παιδείας. Ισχυρές κινηματογραφίες που επηρέασαν τον παγκόσμιο κινηματογράφο, μικρές χώρες με ισχυρή παρουσία στην κινηματογραφική παραγωγή .

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.