Αισθητική

Κωδικός Μαθήματος: 
CEID_ΓΠ68
Περίοδος: 
Χειμερινό Εξάμηνο
Διδακτικές Μονάδες: 
3

Περίγραμμα μαθήματος

 Πλάτων: αναλυτική του ωραίου - έννοια της μίμησης - μίμηση και αλήθεια (με αναφορές και ανάγνωση αποσπασμάτων από τους διαλόγους: Ιππίας μείζων, Ιων, Κρατύλος, Πολιτεία, βιβλ. Ι) • Αριστοτέλης: θεωρία της μίμησης και χέση μίμησης και γνώσης στο Περί Ποιητικής, κεφ. Ι - ΙΧ) • Πλωτίνος: μορφή - δημιουργικότητα - αναγωγή στο θείον • Αναγέννηση: εικόνιση της εμπειρικής αλήθειας για τον κόσμο • Μπάουμγκαρτεν/Μάιερ: γνώση μέσω της αίσθησης – (ανα)παράσταση της υποκειμενικής αλήθειας της κατ΄αίσθησιν αντίληψης – η έννοια της αισθητικής αλήθειας • Χιούμ: θεωρία της καλαισθησίας • Ι. Καντ: οντολογική και γνωσιολογική αυτονόμηση του φαινομένου του ωραίου (Κριτική της Κριτικής Δύναμης → αναλυτική του ωραίου) 

 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.