Νεώτερη Ηθική Φιλοσοφία

Κωδικός Μαθήματος: 
CEID_ΓΠ75
Περίοδος: 
Χειμερινό Εξάμηνο
Διδακτικές Μονάδες: 
3

Περίγραμμα μαθήματος

i. Εισαγωγή στη μεταμεσαιωνική κοσμική Ηθική Φιλοσοφία. Ο Ανθρωπισμός

ii. Αναγεννησιακή γνωσιοθεωρία και Υποκείμενο του Λόγου. Φράνσις Μπεηκον.

iii. Ορθολογισμός και Δυισμός: Σώμα και Ψυχή, Λόγος και Πάθη

iv. Ηθική Φιλοσοφία του Ντεκάρτ

v. Ηθική Φιλοσοφία του Σπινόζα

vi. Η τελειοκρατία του Λάιμπνιτς

vii. Εμπειρισμός και Μονισμός: Το αγαθό ως αίσθηση

viii. Ο Τόμας Χομπς και η βολονταριστική ηθική

ix. Τζον Λοκ: η Ηθική ως ευθύνη

x. Νταιηβιντ Χιούμ: το συναισθηματοκρατικό παράδειγμα της ηθικής 

 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.