Σύγχρονη Φυσική

Κωδικός Μαθήματος: 
CEID_NE4160
Κατηγορία: 
Περίοδος: 
Χειμερινό Εξάμηνο
Διδακτικές Μονάδες: 
5

Περίγραμμα μαθήματος

Εισαγωγή στη Θεωρία της Σχετικότητας: Αδρανειακά συστήματα αναφοράς, μετασχηματισμοί Lorentz. Χώρος Minkowski. Διαστολή του χρόνου, συστολή του μήκους. Σύνθεση ταχυτήτων. Ενέργεια, ορμή, ενέργεια ηρεμίας. Μετασχηματισμοί ενέργειας, ορμής. Φαινόμενο Doppler. Κίνηση σώματος υπό την επίδραση δύναμης. Διάσπαση σώματος. Σκέδαση. Φαινόμενο Compton. Η κβαντική διάσταση του φωτός. Ακτινοβολία του μέλανος σώματος, Η εξήγηση του Planck, Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, Το φαινόμενο Compton, Φως και βαρύτητα Η κβαντική θεώρηση της ύλης. Το πλανητικό μοντέλο του ατόμου, Η θεωρία του Bohr, Τα υλοκύματα de Broglie. Η θεμελίωση της κβαντικής φυσικής Η κυματοσυνάρτηση και η εξίσωση του Schroedinger, Σωματίδιο σε κουτί, Η στατιστική σημασία της κυματοσυνάρτησης και τα παρατηρήσιμα κβαντομηχανικά μεγέθη, Η αρχή της αβεβαιότητας. Απλές εφαρμογές Ο αρμονικός ταλαντωτής, Το σκαλοπάτι δυναμικού – ανάκλαση, Το φράγμα δυναμικού - φαινόμενο σήραγγος και εφαρμογές. Κβαντομηχανική σε τρεις διαστάσεις Το άτομο του Υδρογόνου, Το φαινόμενο Zeeman, Το πείραμα Stern–Gerlac, Spin και η απαγορευτική αρχή Pauli, Ατομική δομή της ύλης. Στατιστική Φυσική. Κατανομή Maxwell-Boltzmann, Κβαντική στατιστική, Κατανομή Bose-Einstein και το αέριο φωτονίων, Fermi-Dirac και τα ελεύθερα ηλεκτρόνια των μετάλλων. Απορρόφηση, αυθόρμητη και εξαναγκασμένη εκπομπή. Αναστροφή πληθυσμών και λειτουργία του λέιζερ - Εφαρμογές

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.