Νέο μέλος ΔΕΠ

Εικόνα athanaso
Κατηγορία: 

Το Τμήμα συγχαίρει τον κ. Γιώργο Ζερβάκη (ΕΜΠ ΗΜΜΥ PhD - 2018, ΕΜΠ ΗΜΜΥ Διπλ. - 2012), που μόλις ανέλαβε υπηρεσία ως Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο "Υλικό ή/και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών". Προηγουμένως, ο κ. Ζερβάκης, κατείχε θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή και ήταν Research Group Leader της ομάδας Approximate Computing και Machine Learning Circuits στο Karlsruhe Institute of Technology. Η ερευνητική του δραστηριότητα αφορά τους Επιταχυντές Υλικού Βαθέων Νευρωνικών Δικτύων, τα  Αριθμητικά Κυκλώματα και Κυκλώματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος, τον Προσεγγιστικό Υπολογισμό, την  Αυτοματοποίηση Σχεδίασης  και Σύνθεσης Ψηφιακών Κυκλωμάτων, τα Κυκλώματα Χαμηλής Κατανάλωσης Ισχύος, τις Αναδυόμενες Νέες Τεχνολογίες (PostCMOS Emerging Technologies), την Ενσωμάτωση και Διαχείριση Μονάδων Επί Τόπου Επαναπρογραμματιζόμενης Λογικής (FPGAs) σε Υποδομές Νέφους, την Αξιοπιστία Κυκλωμάτων και Μνημών και τη Σχεδίαση Κυκλωμάτων με γνώμονες την Κυκλωματική Γήρανση και τη Θερμοκρασία. Έχει δημοσιεύσει σε υψηλής στάθμης επιστημονικά περιοδικά  και συνέδρια και το έργο του έχει  τύχει αναγνώρισης από άλλους ερευνητές για τη συμβολή του στην πρόοδο της επιστήμης  (βλ. Google Scholar). Η εμπειρία και τεχνογνωσία του  θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά και αυξητικά σε σχέση με τις υπάρχουσες στο Τμήμα, τόσο στην διδασκαλία όσο και στην έρευνα. 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.