Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Χειμερινό Εξάμηνο
Τομέας Λογικού των Υπολογιστών
Κατηγορία
Διαχείριση Σύνθετων Αντικειμένων Πολλαπλών-Μέσων σε Βάσεις Δεδομένων Κορμού
Ανάλυση της Απόδοσης Πληροφοριακών Συστημάτων Κορμού
Ειδικά Θέματα Βάσεων Χωρικών και Χρονικών Δεδομένων και Εξόρυξης Γνώσης Κορμού
Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού Επιλογής
Τεχνολογίες Υποστήριξης Συνεργασίας Επιλογής
Αλληλεπίδραση Ανθρώπου με Υπολογιστές, Ρομπότ και Έξυπνες Συσκευές Κορμού
Τομέας Υλικού και Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών
Κατηγορία
Υπολογιστικά Συστήματα Υψηλής Αξιοπιστίας Κορμού
Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών Κορμού
Προχωρημένα Θέματα Οπτικών Δικτύων Κορμού
Υπολογιστική Όραση και Γραφική Κορμού
Εφαρμοσμένη Βελτιστοποίηση Επιλογής
Αρχές Ασύρματης Επικοινωνίας Επιλογής
Συστήματα σε FPGAs Επιλογής
Τομέας Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών
Κατηγορία
Προχωρημένοι Αλγόριθμοι Επικοινωνιών Κορμού
Μηχανισμοί Ποιότητας Υπηρεσίας σε Δίκτυα Κορμού
Πιθανοτικοί Αλγόριθμοι Κορμού
Αλγόριθμοι Επιστήμης Δεδομένων Επιλογής
Λογική και Λογικός Προγραμματισμός Επιλογής
Θεωρία Γραφημάτων και Πρακτικές Εφαρμογές της Επιλογής
Εαρινό Εξάμηνο
Τομέας Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών
Κατηγορία
Θεωρία Προσεγγιστικών Αλγορίθμων Κορμού
Θεωρία Υπολογισμού και Μαθηματική λογική Κορμού
Αλγόριθμοι Μάθησης Κορμού
Προχωρημένα Θέματα Αδόμητων Δικτύων Κορμού
Προηγμένα Θέματα Τεχνολογιών Υλοποίησης Αλγορίθμων Κορμού
Τομέας Λογικού των Υπολογιστών
Κατηγορία
Θεωρία Βασικών Δομών Δεδομένων Κορμού
Προχωρημένα Θέματα σε Κατανεμημένα Συστήματα Κορμού
Ευφυή Συστήματα Αποφάσεων Κορμού
Μέθοδοι και Τεχνολογίες για Διαχείριση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων Κορμού
Ειδικά Θέματα Ασφάλειας Επιλογής
Τομέας Υλικού και Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών
Κατηγορία
Ειδικά Θέματα Ελέγχου Ορθής Λειτουργίας VLSI Συστημάτων - Σχεδιασμός για Εύκολο Έλεγχο Κορμού
Στοχαστικά Σήματα και Επικοινωνίες Κορμού
Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας Κορμού
Νανοηλεκτρονική και Κβαντικές Πύλες Κορμού
Θεωρία Εκτίμησης και Στοχαστικός Έλεγχος Επιλογής
Ψηφιακή Επεξεργασία Βίντεο Επιλογής
Ασφάλεια σε Υλικό Επιλογής
Σχεδίαση Συστημάτων Χαμηλής Κατανάλωσης Ισχύος Επιλογής

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.