Μεταπτυχιακά Μαθήματα | Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Χειμερινό Εξάμηνο
Τομέας Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών
Κατηγορία
Μηχανισμοί Ποιότητας Υπηρεσίας σε Δίκτυα Κορμού
Πιθανοτικοί Αλγόριθμοι Κορμού
Αλγόριθμοι Επιστήμης Δεδομένων Επιλογής
Λογική και Λογικός Προγραμματισμός Επιλογής
Θεωρία Γραφημάτων και Πρακτικές Εφαρμογές της Επιλογής
Προχωρημένοι Αλγόριθμοι Επικοινωνιών Κορμού
Τομέας Υλικού και Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών
Κατηγορία
Συστήματα σε FPGAs Επιλογής
Υπολογιστικά Συστήματα Υψηλής Αξιοπιστίας Κορμού
Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών Κορμού
Προχωρημένα Θέματα Οπτικών Δικτύων Κορμού
Υπολογιστική Όραση και Γραφική Κορμού
Εφαρμοσμένη Βελτιστοποίηση Επιλογής
Αρχές Ασύρματης Επικοινωνίας Επιλογής
Τομέας Λογικού των Υπολογιστών
Κατηγορία
Αλληλεπίδραση Ανθρώπου με Υπολογιστές, Ρομπότ και Έξυπνες Συσκευές Κορμού
Διαχείριση Σύνθετων Αντικειμένων Πολλαπλών-Μέσων σε Βάσεις Δεδομένων Κορμού
Ανάλυση της Απόδοσης Πληροφοριακών Συστημάτων Κορμού
Ειδικά Θέματα Βάσεων Χωρικών και Χρονικών Δεδομένων και Εξόρυξης Γνώσης Κορμού
Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού Επιλογής
Τεχνολογίες Υποστήριξης Συνεργασίας Επιλογής
Εαρινό Εξάμηνο
Τομέας Υλικού και Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών
Κατηγορία
Ψηφιακή Επεξεργασία Βίντεο Επιλογής
Ασφάλεια σε Υλικό Επιλογής
Σχεδίαση Συστημάτων Χαμηλής Κατανάλωσης Ισχύος Επιλογής
Ειδικά Θέματα Ελέγχου Ορθής Λειτουργίας VLSI Συστημάτων - Σχεδιασμός για Εύκολο Έλεγχο Κορμού
Στοχαστικά Σήματα και Επικοινωνίες Κορμού
Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας Κορμού
Νανοηλεκτρονική και Κβαντικές Πύλες Κορμού
Θεωρία Εκτίμησης και Στοχαστικός Έλεγχος Επιλογής
Τομέας Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών
Κατηγορία
Θεωρία Υπολογισμού και Μαθηματική λογική Κορμού
Αλγόριθμοι Μάθησης Κορμού
Προχωρημένα Θέματα Αδόμητων Δικτύων Κορμού
Προηγμένα Θέματα Τεχνολογιών Υλοποίησης Αλγορίθμων Κορμού
Θεωρία Προσεγγιστικών Αλγορίθμων Κορμού
Τομέας Λογικού των Υπολογιστών
Κατηγορία
Θεωρία Βασικών Δομών Δεδομένων Κορμού
Προχωρημένα Θέματα σε Κατανεμημένα Συστήματα Κορμού
Ευφυή Συστήματα Αποφάσεων Κορμού
Μέθοδοι και Τεχνολογίες για Διαχείριση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων Κορμού
Ειδικά Θέματα Ασφάλειας Επιλογής

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.