Πρόγραμμα Erasmus+

Εξερχόμενοι φοιτητές

Το τμήμα μας συμμετέχει στο πρόγραμμα κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού Erasmus+, σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα του εξωτερικού. Πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε στο site του τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου.

Μετά την αποδοχή σας οι διαδικασίες συμπλήρωσης των σχετικών εγγράφων (Learning Agreements) γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος e-class σε ειδικό μάθημα που έχει διαμορφωθεί εκεί. Στο μάθημα αυτό θα βρείτε πλήρεις οδηγούς για τη συμπλήρωση των Learning Agreements σε κάθε στάδιο, καθώς και για τη διαδικασία της αναγνώρισης των μαθημάτων κατά την επιστροφή σας.

Συντονιστής Erasmus για το ΤΜΗΥΠ

Συντονιστής Erasmus του Τμήματος είναι ο επ. καθηγητής κος. Α. Κομνηνός. Για οποιαδήποτε απορία, αφού έχετε πρώτα μελετήσει όλο το σχετικό υλικό, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του χρησιμοποιώντας αποκλειστικά την πλατφόρμα e-class.

* Η συνημμένη λίστα μαθημάτων αφορά τους εισερχόμενους φοιτητές Erasmus και περιέχει τα μαθήματα που προσφέρονται σε αυτούς, με τη μορφή διδασκαλίας ή κατευθυνόμενης μελέτης.

Image: 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.