Εργαστήριο Μηχανικής Μάθησης Μεγάλης Κλίμακας και Μηχανικής Δεδομένων Νέφους

Τομέας: 
Τομέας Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών
Διευθυντής: 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.