Σχετικά με τον Ιστότοπο

Ο ιστότοπος www.ceid.upatras.gr αποτελεί ένα διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα ταυτοποιημένης και εξουσιοδοτημένης ανάρτησης περιεχομένου.

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του διαδικτυακού τόπου έγιναν με άξονες τη σχεδιαστική απλότητα, την ευκολία στην αναζήτηση περιεχομένου από τους επισκέπτες καθώς και την αποδοτικότερη και ταχύτερη διαχείριση και επικαιροποίηση του περιεχομένου ενός διαδικτυακού τόπου. Υποστηρίζει πολυγλωσσικό περιεχόμενο (Αγγλικά αυτήν τη στιγμή) και διαθέτει ειδική εμφάνιση για φορητές συσκευές. Επίσης, επιπλέον έχουν ενσωματωθεί οι ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχει το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΤΜΗΥ&Π) του Πανεπιστημίου Πατρών στους χρήστες του.

Επικοινωνία

Τα μέλη του Τμήματος μπορούν να επικοινωνήσουν για ερωτήσεις και σχόλια σχετικά με τεχνικά θέματα του διαδικτυακού τόπου του Τμήματος μέσω της υπηρεσίας Helpdesk (https://helpdesk.ceid.upatras.gr). Όλοι οι άλλοι ενδιαφερόμενοι στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της τεχνικής υποστήριξης ( ).

Για θέματα που αφορούν μεμονωμένες ιστοσελίδες μαθημάτων, εργαστηρίων και ομάδων του τμήματος, που διατηρούν τις δικές τους ιστοσελίδες, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμβουλευθείτε τις σελίδες για τα στοιχεία επικοινωνίας.

Ομάδα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης

Ο σχεδιασμός και ανάπτυξη του διαδικτυακού τόπου πραγματοποιήθηκε από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΕΗΥ) και κυρίως από την Ομάδα Διαδικτυακής Παρουσίας (Web Group). Ο διαδικτυακός τόπος είναι το αποτέλεσμα συλλογικής εργασίας και τα μέλη του ΕΗΥ που συμμετείχαν στο έργο ήταν:

  • Αριστείδης Ηλίας, Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής
  • Σταματία Μαύρη, Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής (προπτυχιακή φοιτήτρια κατά τη διάρκεια του έργου), Ανάλυση Απαιτήσεων, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη
  • Καραβούλιας Δημήτριος, Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής Μεταπτυχιακός φοιτητής κατά τη διάρκεια του έργου, Back & Front end Ανάπτυξη

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.