Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Υπόδειξη: Επιλέγοντας το όνομα ενός μέλους ΔΕΠ εμφανίζονται τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι ώρες συνεργασίας. Note: For information regarding research interests and office hours please click on the faculty name
Email: galatea@upatras.gr

Email: maurokef@ceid.upatras.gr

Email: simopoulos@ceid.upatras.gr

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.