Γαλλόπουλος Ευστράτιος

Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Τηλέφωνο/α: 
+30 2610 996 911
+30 2610 996927
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 
  • Eπιστημονικοί υπολογισμοί μεγάλης κλίμακας με έμφαση στην υπολογιστική γραμμική άλγεβρα και στις εφαρμογές της
  • Παράλληλη επεξεργασία
  • Ανάκτηση πληροφορίας και ανάλυση δεδομένων μεγάλης κλίμακας​​
  • Υπολογιστική επιστήμη και τεχνολογία (Computational Science and Engineering)
  • Περιβάλλοντα επίλυσης προβλημάτων (Problem Solving Environments)
  • Efstratios Gallopoulos @Google Scholar
Ώρες συνεργασίας: 
Δευτέρα:
17:30-19:00 ή μετά από πρότερη συνεννόηση
Τετάρτη:
18:00-19:30 ή μετά από πρότερη συνεννόηση
Member of this department

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.