Γαροφαλάκης Ιωάννης

Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Τηλέφωνο/α: 
+30 2610 996909
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Εκτίμηση Απόδοσης Πληροφοριακών Συστημάτων, Τεχνολογίες και Συστήματα Παγκόσμιου Ιστού

John Garofalakis @ Google Scholar

Ώρες συνεργασίας: 
Τετάρτη:
12:00-13:00
Παρασκευή:
12:00-13:00
Member of this department

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.