Καραγιάννης Ιωάννης

Βαθμίδα: 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλέφωνο/α: 
+30 2610 997 512
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Σχεδιασμός και ανάλυση αλγορίθμων, υπολογιστική πολυπλοκότητα, προσεγγιστικοί και άμεσοι αλγόριθμοι, αλγοριθμικά θέματα επικοινωνιών και δικτύων, συνδυαστική βελτιστοποίηση, αλγοριθμική θεωρία παιγνίων, υπολογιστική κοινωνική επιλογή

Member of this department

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.