Καραγιάννης Ιωάννης

Βαθμίδα: 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλέφωνο/α: 
+30 2610 997 512
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Σχεδιασμός και ανάλυση αλγορίθμων, υπολογιστική πολυπλοκότητα, προσεγγιστικοί και άμεσοι αλγόριθμοι, αλγοριθμικά θέματα επικοινωνιών και δικτύων, συνδυαστική βελτιστοποίηση, αλγοριθμική θεωρία παιγνίων, υπολογιστική κοινωνική επιλογή

Ioannis Caragiannis @ Google Scholar

Ώρες συνεργασίας: 
Τρίτη: 14:00-15:00
Παρασκευή: 12:00-13:00
Member of this department

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.